Jeżeli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu, podaj poniżej swój adres e-mail
dodaj usuń

NASZE SONDY


Głosowanie uruchomione
w dniu 01.10.05NAGRODY


Profesjonaliści docenili odruch serca
NAGRODA DLA MAŁOPOLSKIEJ KAMPANII PRZESZCZEPOWEJ

Kampania "Nie zabieraj swoich narządów do nieba - one potrzebne są tu, na ziemi" prowadzona przez krakowską Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum UJ – pod kierownictwem prof. Jerzego Sadowskiego otrzymała prestiżową nagrodę Związku Firm Public Relations Złoty Spinacz 2007” w kategorii najlepsza kampania społeczna. czytaj więcej


We wrześniu 2007 projekt uhonorowano Pierwszą Nagrodą podczas 15 Kongresu European Transplant Coordinators Organization w Pradze za pomysł i realizację społecznej, edukacyjnej kampanie promującej dawstwo narządów i transplantacje.

Ogólnopolska nagroda im. Brajana Chlebowskiego dla
dr Ewy Sadowskiej - twórczyni małopolskiej kampanii
"Nie zabieraj swoich narządów do nieba - one potrzebne są tu na ziemi"
_____________________________________________________________________
Obejrzyj film

"świat potrzebuje bratniej miłości (...)"
Jan Paweł II

Patronat Honorowy


Minister Zdrowia RP
Profesor Zbigniew Religa
Obejrzyj film

Zdecyduj sam czy zgadzasz się być potencjalnym dawcą

Patronat Honorowy


Rector
Universitatis Iagiellonicae
Cracoviensis
Marszałek
Województwa Małopolskiego

Serdecznie zapraszamy do oddania głosu w naszych sondach
Państwa opinia jest dla nas bardzo cenna.
Dziękujemy za zainteresowanie poruszanymi przez nas problemami


redakcja serwisu oswiadczeniewoli.pl

 

_____________________________________________________________________


13 czerwiec 2008– Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął przez aklamację Uchwałę w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia

Uchwała Sejmu RP

Zwracamy się zatem do całego społeczeństwa o akceptację pobierania narządów od zmarłych. Przeszczepianie narządów łączy tragedię śmierci z radością życia. Akceptacja pobrania narządów od osoby nam bliskiej , która zmarła pozwala na uratowanie życia kilku innym osobomZostaw serce na ziemi - rozmowa z Profesorem Jerzym Sadowskim
AKTUALNOŚCI26 stycznia 2016 roku --> mija 50 lat od pierwszego przeszczepienia nerki w Polsce
22 stycznia 2016 r. podczas Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w czasie obchodów 50-lecia pierwszej transplantacji nerki w Polsce Prezydent RP Andrzej Duda podpisał oświadczenie woli
Pan Prezydent powiedział: Podpisuję oświadczenie - w razie mojej śmierci wyrażam zgodę na pobranie moich organów. Apeluję do moich Rodaków, żeby podjęli decyzję, by ich organy, po ich śmierci, ratowały życie innym. Transplantologia ma cichych bohaterów. Są nimi dawcy. Chciałbym, aby było ich jak najwięcej.
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II jest realizatorem Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji transplantologii w województwach o najniższym wskaźniku pobierania narządów w Polsce.
Cele programu
1. Zwiększenie w okresie realizacji Programu dostępności do leczenia przeszczepieniem narządu przez wzrost liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców o co najmniej 100% do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 rok
2 upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz promocja idei dawstwa komórek, tkanek i narządów - promocja idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych

Jednym z działań jest przeprowadzanie szkoleń w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych w województwach o najniższym wskaźniku pobierania narządów w Polsce

Jesteśmy w szkołach małopolskich .... i nie tylko --> gdzie popularyzujemy zagadnienia medyczne i społeczne dotyczących problemu przeszczepiania narządów Mamy nadzieję, że spotkania są owocne, a udział młodych ludzi w podjętych działaniach na rzecz propagowania transplantologii uświadomi im, iż największą wartością jest życie drugiego człowieka, a powinnością każdego z nas jest jego ochrona i ratunek. Żywimy nadzieję, iż uczniowie dzięki zaangażowaniu w przygotowaniu swoich prac zrozumieją istotę transplantologii, w przyszłości podejmą stosowne decyzje, czy też przeniosą zdobytą wiedzę na rodzinę, swoich bliskich.

Przygotowany program edukacyjny obejmuje wykłady lekcyjne dla uczniów liceum oraz dla nauczycieli, dotyczące przeszczepiania narządów i tkanek, a także informacje dotyczące organizacji systemu transplantacyjnego w Polsce i zagadnienia prawne z tym związane.

26 października 2015 - to dwa szkolenia w Wadowickich szkołach, mieście Świętego Papieża Jana Pawła II, który wspierał transplantację, zwracając się do młodych ludzi słowami:
"Należy zaszczepić w sercach ludzi, zwłaszcza młodych, szczere i głębokie przekonanie, że świat potrzebuje braterskiej miłości, której wyrazem może być decyzja o darowaniu narządów"
Warto przeczytać : 265 dni Ani …

265 dni Ani
Małopolskie "Partnerstwo dla transplantacji"

Projekt został zainicjowany w maju przez Jerzego Millera, wojewodę małopolskiego oraz prof. Wojciecha Rowińskiego, krajowego konsultanta ds. transplantologii zmarłego w 2014 r. .
22 wrzesień 2009 –został podpisany List Intencyjny „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Małopolskim”
Instytucje:
• Stowarzyszenie Polska unia Medycyny Transplantacyjnej
• Małopolski Urząd Wojewódzki
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
• Gmina Miejska Kraków
• Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
• Okręgowa Izba Lekarska
• Fundacja Zdrowia Publicznego
• Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Celem programu jest zwiększenie liczby pobrań narządów oraz liczby przeszczepów w regionie poprzez:
- Zajęcia edukacyjne w szkołach ponadpodstawowych
-Wykłady w samorządowych centrach doskonalenia nauczycieli
-Wykłady otwarte dla społeczeństwa
- Szkolenia dla personelu medycznego
Realizacja zadań jest możliwa dzięki Programowi Wieloletniemu na lata 2011-2020 po nazwą: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"


Organizator:

Patroni:

Patroni Medialni:

Program wspierają:Stowarzyszenie Transplantacji Serca - Kraków

Kraków 2005 - 2015

Darmowy licznik odwiedzin