Jeżeli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu, podaj poniżej swój adres e-mail
dodaj usuń

NASZE SONDY


Głosowanie uruchomione
w dniu 01.10.05NAGRODY


Profesjonaliści docenili odruch serca
NAGRODA DLA MAŁOPOLSKIEJ KAMPANII PRZESZCZEPOWEJ

Kampania "Nie zabieraj swoich narządów do nieba - one potrzebne są tu, na ziemi" prowadzona przez krakowską Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum UJ – pod kierownictwem prof. Jerzego Sadowskiego otrzymała prestiżową nagrodę Związku Firm Public Relations Złoty Spinacz 2007” w kategorii najlepsza kampania społeczna. czytaj więcej


We wrześniu 2007 projekt uhonorowano Pierwszą Nagrodą podczas 15 Kongresu European Transplant Coordinators Organization w Pradze za pomysł i realizację społecznej, edukacyjnej kampanie promującej dawstwo narządów i transplantacje.

Ogólnopolska nagroda im. Brajana Chlebowskiego dla
dr Ewy Sadowskiej - twórczyni małopolskiej kampanii
"Nie zabieraj swoich narządów do nieba - one potrzebne są tu na ziemi"
_____________________________________________________________________
Obejrzyj film

"świat potrzebuje bratniej miłości (...)"
Jan Paweł II

Patronat Honorowy


Minister Zdrowia RP
Profesor Zbigniew Religa
Obejrzyj film

Zdecyduj sam czy zgadzasz się być potencjalnym dawcą

Patronat Honorowy


Rector
Universitatis Iagiellonicae
Cracoviensis
Marszałek
Województwa Małopolskiego

Serdecznie zapraszamy do oddania głosu w naszych sondach
Państwa opinia jest dla nas bardzo cenna.
Dziękujemy za zainteresowanie poruszanymi przez nas problemami


redakcja serwisu oswiadczeniewoli.pl

 

_____________________________________________________________________


13 czerwiec 2008– Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął przez aklamację Uchwałę w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia

Uchwała Sejmu RP

Zwracamy się zatem do całego społeczeństwa o akceptację pobierania narządów od zmarłych. Przeszczepianie narządów łączy tragedię śmierci z radością życia. Akceptacja pobrania narządów od osoby nam bliskiej , która zmarła pozwala na uratowanie życia kilku innym osobomZostaw serce na ziemi - rozmowa z Profesorem Jerzym Sadowskim
AKTUALNOŚCI26 styczeń 2013 Dzień Transplantologa obchodzony w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu w PolsceMałopolska kampania Drugie Zycie
Więcej na stronach http://www.drugiezycie.org.pl/Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2010/45UE w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

Jesteśmy w szkołach małopolskich .... gdzie popularyzujemy zagadnienia medyczne i społeczne dotyczących problemu przeszczepiania narządów Mamy nadzieję, że spotkania są owocne, a udział młodych ludzi w podjętych działaniach na rzecz propagowania transplantologii uświadomi im, iż największą wartością jest życie drugiego człowieka, a powinnością każdego z nas jest jego ochrona i ratunek. Żywimy nadzieję, iż uczniowie dzięki zaangażowaniu w przygotowaniu swoich prac zrozumieją istotę transplantologii, w przyszłości podejmą stosowne decyzje, czy też przeniosą zdobytą wiedzę na rodzinę, swoich bliskich.

Przygotowany program edukacyjny obejmuje wykłady lekcyjne dla uczniów liceum oraz dla nauczycieli, dotyczące przeszczepiania narządów i tkanek, a także informacje dotyczące organizacji systemu transplantacyjnego w Polsce i zagadnienia prawne z tym związane. Patronat nad Programem objął Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie

Warto przeczytać : 265 dni Ani …

265 dni Ani
Małopolskie "Partnerstwo dla transplantacji"

Projekt został zainicjowany w maju przez Jerzego Millera, wojewodę małopolskiego oraz prof. Wojciecha Rowińskiego, krajowego konsultanta ds. transplantologii.
22 wrzesień 2009 –został podpisany List Intencyjny „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Małopolskim”
Instytucje:
• Stowarzyszenie Polska unia Medycyny Transplantacyjnej
• Małopolski Urząd Wojewódzki
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
• Gmina Miejska Kraków
• Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
• Okręgowa Izba Lekarska
• Fundacja Zdrowia Publicznego
• Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Celem programu jest zwiększenie liczby pobrań narządów oraz liczby przeszczepów w regionie poprzez:
- Zajęcia edukacyjne w szkołach ponadpodstawowych
-Wykłady w samorządowych centrach doskonalenia nauczycieli
-Wykłady otwarte dla społeczeństwa
- Szkolenia dla personelu medycznego
Realizacja zadań jest możliwa dzięki Programowi Wieloletniemu na lata 2011-2020 po nazwą: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"


Organizator:

Patroni:

Patroni Medialni:

Program wspierają:Stowarzyszenie Transplantacji Serca - Kraków

Jesteś osobą odwiedzającą serwis, Kraków 2005 - 2013